Petrol Ürünleri

Valour İç ve Dış Ticaret A.Ş. Uluslararası iş ortaklıkları ağı ile asfaltın hammaddesi olan Bitümen ve madeni yağ yapımında kullanılan Baz Yağlarının  ticaretini yapmaktadır.

BITUMEN

Bitüm, ham petrolün doğal çökmesiyle veya rafinerilerde damıtılması yolu ile elde edilen hidrokarbon bileşimli rengi koyu kahverengi ile siyah arası değişen katı, yarı katı veya sıvı hallerde bulunabilen bir maddedir. Özetle işlenmemiş petrolün dibinde kalan kısımdır.

BAZ YAĞLARI

Ham petrolün atmosferik olarak damıtılmasıyla elde edilen ağır ürünlerin tekrar işleme tabi tutulması veya kimyasal sentez yolu ile elde edilen ve yağlama yağı veya endüstriyel yağ imalinde kullanılan ürünlerdir. Elde edilme yöntemine göre mineral ve sentetik olmak üzere iki tip baz yağı vardır.